Arbejdslivet

At have tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtigt for, at vi kan være selvforsørgende og er en grundlæggende værdi i forhold til vores identitet og velbefindende.

Når det fysiske og psykiske helbred gør det svært at fungere på arbejdsmarkedet, så bliver hele vores livs fundament rystet, og der kan være brug for professionel støtte til at komme tilbage igen.

Eksempler på situationer som jeg kan hjælpe dig med:
● du har været sygemeldt fra din arbejdsplads i længere tid, og er usikker på om du er parat til at
vende tilbage til dit arbejde igen

● du har svært ved at overskue, hvilke arbejdsopgaver du vil kunne klare, når du vender tilbage til din arbejdsplads. Der er helt sikkert nogle, du tænker, du ikke kan klare, og det kan være fysisk belastende eller psykisk belastende arbejdsopgaver

● du står overfor en samtale med din ledelse omkring din tilbagevenden til arbejdspladsen og er usikker på, hvordan du skal håndtere samtalen

● du har helbredsmæssige udfordringer i din nuværende jobfunktion og er usikker på, om du skal fortsætte indenfor samme arbejdsområde, eller om du skal finde et andet arbejdsområde, som ikke belaster dig på samme måde

Hvordan hjælper jeg:
Du får min vurdering af, om du er parat til at vende tilbage til dit arbejde efter sygdom.

Du får vejledning i hvilke rammer og vilkår på arbejdspladsen, der skal være i orden, for at du får de bedste betingelser for at fungere i arbejdslivet igen.

Du får min vurdering af hvilke arbejdsfunktioner og arbejdsstillinger, der vil være hensigtsmæssige for dig og din krop, og jeg vejleder dig i, hvordan du undgår overbelastninger og egentlige skader.

Du får vejledning i forhold til, hvordan du skal håndtere samtalen på arbejdspladsen, og hvis du har behov for støtte, så deltager jeg gerne sammen med dig.