Om mig

Jeg har i mit arbejdsliv haft fokus på, hvordan mennesker fungerer og trives i deres liv – hvordan livets udfordringer påvirker dem, og hvordan de kan hjælpes til at fungere optimalt.

Under min uddannelse som fysioterapeut var der fokus på sammenhænge imellem krop og psyke, og jeg forlod en drøm som idrætsfysioterapeut til fordel for en mere helhedsorienteret tilgang til fysioterapi.

Efter autorisationen som fysioterapeut i 1991 besluttede jeg at ville arbejde indenfor et område, hvor der var fokus på det hele menneske i livet, og dengang var det ældreområdet. Jeg erfarede i mit arbejde som fysioterapeut, hvordan mennesker får fysiske symptomer når deres liv er ude af balance – hvordan symptomer i kroppen opstår eller forværres ved sygdom, livskriser og belastende arbejdsmiljø.

Jeg oplevede, at mine kompetencer som fysioterapeut var begrænsede, når der var bedre effekt af samtale end af styrkeøvelser og besluttede at lære mere om sammenhængen imellem krop og psyke og blev psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse i 2005. Under begge mine uddannelser har jeg arbejdet med terapi på egen krop og har fået et godt kendskab til mig selv, så jeg i mit arbejde kan fokusere helt og fuldt på at hjælpe dig med dit fokus i livet.

De sidste mange år har jeg arbejdet tværfagligt med læger, psykiatere, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og virksomhedskonsulenter med at få sygemeldte borgere tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Det er vigtigt for mig at være i udvikling personligt og fagligt, og derfor tager jeg løbende efteruddannelse, modtager supervision og går i egenterapi.

Mit speciale

Min mission er at hjælpe mennesker med midlertidig eller varig nedsat funktion til at fungere i livet og i arbejdslivet, så de kan handle i overensstemmelse med deres værdier.

Jeg har i mit arbejde specialiseret mig i sammenhængen imellem krop og psyke, og hvordan det påvirker den fysiske og psykiske funktion i forhold til helbred, hverdagen, deltagelse i aktiviteter, social kontakt og arbejdsliv.

Jeg møder mennesker med empati og anerkendelse, og med udgangspunkt i den aktuelle problemstilling får de støtte og modspil til indsigt og bevidst nærvær.

I mit arbejde bruger jeg metoder fra fysioterapi, krop og gestaltterapi, BAT ( Body Awareness Therapy), kropsorienteret psykoterapi, kognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Mindfulness. Altid med udgangspunkt i den konkrete problemstilling, det enkelte menneske står med.

Jeg samarbejde med følgende fagpersoner omkring helbredsmæssig afklaring og udredning, samtaleforløb, kurser og workshop til private og virksomheder:

Autoriseret psykolog cand.psych, Margit Sidelmann www.intendo.dk 
Psykiater Jytte Dahlstrøm www.jyttedahlstroem.dk
Læge Birgitte Zwicky – Hauschild www.lej-en-laege.dk